Onze organisatie

GMP Groep bestaat uit vier werkmaatschappijen: PARO, buro ontwerp & omgeving, GMP Vastgoed en Human Issue. Vanuit onze werkmaatschappijen zijn dagelijks 40 mensen actief.

GMP Exploitatie

In GMP Exploitatie zijn de stafdiensten financiële administratie, facturering, secretariaat, personeelszaken & kwaliteit, arbo & milieu en de commerciële binnendienst van de groep ondergebracht.

PARO

PARO is een duurzame dienstverlener in afvallogistiek en afvalverwerking en een producent en leverancier van primaire en secundaire bouwstoffen.

buro ontwerp & omgeving

buro ontwerp & omgeving is een adviesbureau dat opdrachtgevers in de publieke en private sector ondersteunt bij ruimtelijke omgevingsvraagstukken.

GMP Vastgoed

GMP Vastgoed ontwikkelt projecten en beheert een vastgoedportefeuille waarin kapitale, historische – vaak monumentale – panden de ruggengraat vormen.

Human Issue

Human Issue is een adviesbureau dat bedrijven helpt bij het ontwikkelen van een eigen visie en beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).