Onze filosofie

De GMP Groep kijkt naar de wereld als een circulair systeem. Wij zien het leven op aarde – in al zijn verschijnings- en uitingsvormen – als een kringloop; een proces met steeds terugkerende stadia, dat schaarse materie gebruikt maar niet verbruikt.

De voordelen van circulair economisch denken en - dus - duurzaam ondernemen, zijn in onze ogen evident:

  • industrieën zijn minder afhankelijk van beperkt aanwezige grondstoffen en slinkende energiebronnen
  • afvalstromen zijn kleiner
  • er is minder uitstoot
  • er ontstaan vaker en sneller vernieuwende economische activiteiten

Onze vier werkmaatschappijen - PARO, buro ontwerp & omgeving, GMP Vastgoed en Human Issue - vervullen elk een eigen rol in de circulaire economie. Ze opereren zelfstandig, of in een op maat samengesteld team wanneer een vraagstuk op verschillende aspecten kan worden verduurzaamd. De raakvlakken tussen hun kernactiviteiten zijn legio. Onze combinatie van specialistische sectorale kennis en brede integrale groepsexpertise maakt ons in vrijwel alle gevallen een waardevolle en stevige partner of uitvoerder.