Bouwen is een circulair proces

Onze samenleving ondergaat een ingrijpende transitie. Van uitsluitend 'verbruiken' van fossiele materialen in onze werk-, woon- en leefomgeving, groeien we naar verantwoordelijk omgaan met de aarde en behouden van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen.

De GMP Groep kijkt naar de wereld als een circulair systeem. Wij zien het leven op aarde als een kringloop; een proces met steeds terugkerende stadia, dat schaarse materie gebruikt maar niet verbruikt. De voordelen van circulair economisch denken zijn evident: industrieën zijn minder afhankelijk van beperkt aanwezige grondstoffen en slinkende energiebronnen, afvalstromen zijn kleiner, er is minder uitstoot en er ontstaan vaker en sneller vernieuwende economische activiteiten.

De werkmaatschappijen van de GMP Groep zijn elk gespecialiseerd in een deel van het bouwproces. Samen zien ze bouwen als een circulair proces en pakken ze projecten volledig integraal aan.

De hoofdactiviteiten van onze GMP Bedrijven zijn:

  1. Buro Ontwerp en Omgeving (BOO) levert integrale ondersteuning aan overheden, bedrijven en particulieren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, ontwerp en realisatie.  In iedere fase van voorstellen, oplossingen en concrete uitwerkingen, krijgt naast haalbaarheid, circulariteit nadrukkelijk aandacht.  
  2. CIRQU levert volledig projectcomfort van het circulaire bouwproces: van het prille initiatief tot en met de realisatie en oplevering.
  3. PARO sorteert, verwerkt en bewerkt afvalstoffen die vrijkomen uit projecten tot halffabrikaten en nieuwe producten. Hoogwaardig hergebruik en het genereren van maximale circulariteit staan centraal in de bedrijfsvoering.
  4. Recycling Solutions is wereldwijd actief in het verhandelen van de gesorteerde grondstoffen uit de hypermoderne sorteerlijnen van PARO.